IT Business Consultant

About us 

IT szolgáltató vállalatként a Mikrum elhivatott, hogy magas minőségű megoldásaival támogassa ügyfeleit folyamataik javításában, céljaik elérésében. Olyan vállalatokkal dolgozunk, ahol a kiterjedt ügyfélkör, a vállalati méret vagy a speciális tevékenység egyedi megoldások fejlesztését teszi szükségessé. Ott tudjuk a legtöbb értéket teremteni, ahol az ügyfél komplex megközelítést, sokrétű szolgáltatást és támogatást igényel. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlődés, portfólió bővítés, nemzetközi környezet irányába. 

IT üzleti tanácsadóként számítunk szakértelmedre és tapasztalatodra, melyekkel az új projektjeink húzóerejévé válhatsz. Amennyiben magabiztosan mozogsz a banki, biztosítói szektor szereplői között, az igényeket pedig nem csak megérteni, hanem formálni is szereted, csatlakozz hozzánk és légy részese egy lehetőségekben gazdag, dinamikusan fejlődő vállalati környezetnek! 

What tasks do we count on you? 

 • aktív részvétel, kulcsszerep vállalása initiation fázisú projektekben az ügyfél igények azonosításában és formálásában 
 • Ügyfél workshopok szakmai irányítása, Ügyfelek navigálása a lehető legjobb megoldások irányába 
 • üzleti igények definiálása, szoftver leszállítást végző csapatok támogatása 
 • részvétel presales feladatokban (RFI-k, RFP-k feldolgozása, kulcsszerep a szakmai ajánlatkészítésben, egyeztetési körökben) 
 • részvétel szakmai tartalmú marketing üzenetek kidolgozásában 
 • iparági trendek követése, egyeztetése a szolgáltatásfejlesztési irányainkért, valamint a marketing stratégiánkért felelős szereplőkkel 
 • kapcsolattartás üzleti stakeholderekkel 
 • Customer Satisfactionre épített szolgáltatási kultúra továbbfejlesztése 
 • konzulensi szemléletmód erősítése a szervezetben, részvétel a belső tudásmegosztásban 

What will you need to perform the tasks? 

 • felsőfokú szakirányú (műszaki vagy gazdasági) végzettség  
 • legalább 5 év banki/biztosítói szektorban szerzett szakmai tapasztalat  
 • legalább 3 év tanácsadói szerepkörben szerzett tapasztalat 
 • IT projektekben szerzett tapasztalat 
 • tárgyalóképes aktív angol nyelvtudás szóban és írásban 
 • kiemelkedő kommunikációs és prezentációs képesség 
 • cél- és ügyfélorientált gondolkodásmód 
 • strukturált és önálló munkavégzés 
 • kiemelkedő problémamegoldó képesség, magas fokú felelősségtudat 
 • rugalmas, adaptív hozzáállás 
 • Advanced knowledge of MS Office and O365 applications 

Ami előnyt jelent a kiválasztás során: 

 • digitális csatornákkal kapcsolatos tapasztalat 
 • aktuális piaci trendek, újdonságok követése 
 • projektvezetésben és/vagy csapatvezetésben szerzett tapasztalat 

Amiért jó nálunk dolgozni: 

 • Professional challenges: we specialize in specific fields whose IT support provides us with complex tasks 
 • Fejlődés: rendszeresen szervezett külső- és belső tréningek segítik a tudás építését; az időnk 10%-át tanulással, új dolgok kipróbálásával töltjük. 
 • Karrierépítés: célkitűzésekkel és rendszeres értékelésékkel segítünk a szakmai előmenetelben. 
 • Rugalmas munkarend és home office lehetőség: fontos számunkra a munka és magánélet egyensúlya, ezért rugalmas munkaidőt és home office lehetőséget biztosítunk kollégáinknak. 
 • Bónusz, cafeteria, Medicover egészségbiztosítás, Munkavállalói Támogató Program 
 • Rendszeres csapatépítő események 
 • Pet-friendly workplace 

About Us: 

As an IT services company, Mikrum is committed to supporting its customers in improving their processes and achieving their goals with high quality solutions. We work with companies where a large customer base, company size or specialised activity requires the development of customised solutions. Our ability to create the most value is where our customers need a complex approach, with a wide range of services and support. We are committed to constantly evolving, expanding our portfolio and opening up to the international environment. 

As an IT Business Consultant, we rely on your expertise and experience to become a driving force behind our new projects. If you are confident in working in the banking and insurance sector, and you like not only to understand needs, but also to shape them, join us and be part of a dynamic, opportunity-rich corporate environment! 

What are the tasks we count on you for? 

 • active participation, taking a key role in initiation phase projects to identify and shape customer needs 
 • Professional management of customer workshops, guiding them to the best possible solutions 
 • defining business needs, supporting software delivery teams 
 • participation in presales tasks (processing RFIs, RFPs, key role in professional proposal preparation, negotiation rounds) 
 • participation in the formulation of marketing messages with a professional content 
 • monitoring industry trends, coordinating them with the partners responsible for our service development directions and marketing strategy 
 • Contact with business stakeholders 
 • Further development of a service culture built on Customer Satisfaction 
 • strengthening a consultative approach in the organisation, participating in internal knowledge sharing 

To apply for this position you will need: 

 • university degree (technical or economical)  
 • at least 5 years of professional experience in the banking/insurance sector  
 • at least 3 years experience in a consultancy role 
 • experience in IT projects 
 • active knowledge of written and spoken English 
 • excellent communication and presentation skills 
 • a target- and customer-oriented mindset 
 • structured and independent working skills 
 • outstanding problem-solving skills, high sense of responsibility 
 • flexible, adaptive approach 
 • High level knowledge of MS Office and Office 365 applications  

It is an advantage in the selection process: 

 • experience with digital media channels 
 • keeping track of current market trends and news 
 • experience in project management and/or team leadership 

Why it’s good to work for us: 

 • Professional challenges: we specialise in a specific area, for which we have a variety of complex IT support tasks 
 • Development: we regularly attend external and internal training sessions to help build our knowledge; we spend 10% of our time learning and trying new things. 
 • Career development: we help you develop your career through objectives and regular assessments. 
 • Flexible work schedule and opportunities for home office: work-life balance is an important issue for us, so we offer flexible work schedule and home office opportunities for our employees. 
 • Bonus, cafeteria, Medicover health insurance, Employee Assistance Program 
 • Regular team-building events 
 • Dog-friendly workplace 

Apply for this position

Drop files here or click to uploadMaximum allowed file size is 128 MB.
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

Adatvédelmi tájékoztató