Project Manager

About us

IT szolgáltató vállalatként a Mikrum elhivatott, hogy magas minőségű megoldásaival támogassa ügyfeleit folyamataik javításában, céljaik elérésében. Olyan vállalatokkal dolgozunk, ahol a kiterjedt ügyfélkör, a vállalati méret vagy a speciális tevékenység egyedi megoldások fejlesztését teszi szükségessé. Ott tudjuk a legtöbb értéket teremteni, ahol az ügyfél komplex megközelítést, sokrétű szolgáltatást és támogatást igényel. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlődés, portfólió bővítés, nemzetközi környezet irányába.

Project Managerként számítunk szakértelmedre és tapasztalatodra, melyekkel az új projektjeink húzóerejévé válhatsz. Amennyiben könnyen megérted a banki, biztosítói szektor szereplőit és szeretnél részese lenni egy lehetőségekben gazdag, dinamikusan fejlődő vállalati környezetnek, csatlakozz hozzánk!

Feladatod lesz a csapat munkájának tervezése, koordinálása, valamint az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelése. A kitűzött célok elérése érdekében nagy figyelmet kell fordítanod a scope tartására. Támogatjuk a szakmai bevonódást a projektekbe, örülünk, ha nyitott vagy rá, hogy ne csak vezesd, de értsd is a szoftverfejlesztési folyamatot. Nagy hangsúlyt fektetünk a módszertani fejlesztésekre, melyben szintén számítunk Rád!

A sikeres működés és eredményes projektmenedzsment kulcsfontosságú elemei közé tartozik a folyamatos fejlődés. A Mikrumnál szakmai közösségek működnek, ahol lehetőség nyílik tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megosztására, valamint az új trendek és technológiák nyomon követésére.

A K+F projektek új megközelítéseket és innovatív megoldásokat hoznak a mindennapjainkba Lehetőséged lesz a korábbi tapasztalataidat beépíteni a munkafolyamatokba, emellett kiemelkedő jelentősége van annak, hogy minden résztvevőt meghallgassunk és figyelembe vegyük az ötleteiket és véleményét, ezáltal jobb döntéseket hozhatunk és eredményesebben tudjuk megvalósítani a projekteket.

What tasks do we count on you?

 • E2E projektmenedzsment, az igények formálódásától az élesítés utáni supportig
 • Fejlesztés megkezdése előtti előfeltételek biztosítása, hogy a projekt gördülékenyen indulhasson.
 • Kapcsolattartás a fejlesztési folyamatban résztvevőkkel, beleértve külső és belső szereplőket egyaránt.
 • Tesztek koordinálása és élesítés támogatása, valamint szükséges migráció szervezése és támogatása.
 • Erős dokumentációs és projektjelentési követelmények teljesítése.
 • Szakmai támogatás nyújtása a projektekhez.
 • Riportok készítése a projektek haladásáról és szükség esetén azok elemzése.
 • Megbeszélések szervezése, facilitálása és utókövetések elvégzése a projektek sikerének érdekében.
 • Teljeskörű stakeholder management, hogy minden érintett fél elégedett legyen a projekt eredményével.
 • A projekt költségvetésének hatékony kezelése és a projekterőforrások menedzselése.
 • Részvétel projektmódszertani fejlesztésekben, hogy mindig a leginnovatívabb megoldásokat alkalmazzuk.

Mire lesz szükséged a feladatok ellátáshoz?

 • Universitair diploma (technisch of zakelijk) of gelijkwaardige professionele ervaring
 • Gevorderde kennis van MS Office en O365 applicaties
 • Legalább 5 év IT projektmenedzserként szerzett tapasztalat banki vagy biztosítói területen vagy azok beszállítójánál
 • Szakmai tapasztalat informatikai projektek vezetésében, párhuzamos projektkezelési képesség
 • Aktív angol nyelvtudás szóban és írásban
 • Strukturált és önálló munkavégzés, elemző készség
 • Uitstekende probleemoplossende vaardigheden
 • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikáció és prezentációs készség
 • Proactieve houding
 • Precizitás, pontos munkavégzés, priorizálási képesség
 • Hatékony idő- és feladat menedzsment

Ami előnyt jelent a kiválasztás során:

 • PMP vagy egyéb projekt menedzsment minősítés
 • ITIL-certificering of diepgaande kennis
 • Agile softwareontwikkelingsvaardigheden (Scrum, Kanban)
 • Kennis van JIRA, Confluence

Amiért jó nálunk dolgozni:

 • Professionele uitdagingen: we zijn gespecialiseerd in specifieke vakgebieden waarvan de IT-ondersteuning ons complexe taken biedt
 • Vooruitgang: naast mentoring organiseren we regelmatig interne en externe trainingen; we besteden 10 procent van onze werktijd aan leren en het uitproberen van nieuwe dingen
 • Carrièreontwikkeling: we helpen je verder te komen door het ontwikkelen van een carrièreladder, het stellen van doelen en het beoordelen van je prestaties.
 • Rugalmas munkarend és home office lehetőség: Fontos számunkra a munka és magánélet egyensúlya, ezért rugalmas munkaidőt és home office lehetőséget biztosítunk a dolgozóinknak.
 • Bónusz, cafeteria, Medicover egészségbiztosítás, Munkavállalói Támogató Program
 • Rendszeres csapatépítő események
 • Huisdiervriendelijke werkplek

Project Manager

About Us:

As an IT services company, Mikrum is committed to supporting its customers in improving their processes and achieving their goals with high quality solutions. We work with companies where a large customer base, company size or specialised activity requires the development of customised solutions. Our ability to create the most value is where our customers need a complex approach, with a wide range of services and support. We are committed to constantly evolving, expanding our portfolio and opening up to the international environment.

As a Project Manager, we rely on your expertise and experience to become a driving force behind our new projects. If you have an easy understanding of the banking and insurance sector and want to be part of an opportunity-rich, dynamic and growing corporate environment, join us!

You will be responsible for planning and coordinating the team’s work and managing customer relations effectively. To achieve the goals you have set, you need to pay close attention to the scope. We encourage professional involvement in projects and welcome you to be open to not only leading but also understanding the software development process. We have a strong focus on methodological development, in which we also count on you!

Continuous improvement is one of the key elements of successful operations and effective project management. Mikrum has professional communities where you can share experiences and best practices, and keep track of new trends and technologies.

Research and development projects bring new approaches and innovative solutions to our everyday work, so you will have the opportunity to incorporate your previous experience into your work processes, and it is also very important to listen to all participants and take their ideas and opinions into account, so that you can make better decisions and implement projects more effectively.

What are the tasks we count on you for?

 • E2E project management, from requirements formulation to post-launch support
 • Ensuring the preconditions are in place before development starts is essential for the smooth start of the project.
 • Communication with participants in the development process, including both external and internal actors.
 • Coordination of tests and support for initialization, as well as organization and support for necessary mobilization.
 • Comply with strong documentation and project reporting requirements.
 • Providing technical support for projects.
 • Preparing reports on the progress of projects and analysing them where necessary.
 • Organising, facilitating and following up meetings to ensure the success of projects
 • Full stakeholder management to ensure that all involved parties are satisfied with the outcome of the project.
 • Effective management of the project budget and resources.
 • Participate in project methodology development to ensure that the most innovative solutions are always applied.

To apply for this position you will need:

 • University degree (technical or economical) or equivalent professional experience
 • High level knowledge of MS Office and Office 365 applications
 • At least 5 years’ experience as an IT project manager in either banking, or insurance, or with a supplier to these sectors
 • Professional experience in IT project management, ability to manage multiple projects in parallel
 • Active knowledge of written and spoken English
 • Structured and independent working and good analytical skills
 • Outstanding problem-solving skills
 • Excellent communicative and presentation skills, both in speaking and writing
 • Proactive attitude
 • Precision, punctuality, ability to prioritise
 • Effective time and task management

It is an advantage in the selection process:

 • PMP or other project management certification
 • ITIL certification or in-depth knowledge of the field
 • Agile software development experience (Scrum, Kanban)
 • Familiarity with JIRA, Confluence

Why it’s good to work for us:

 • Professional challenges: we specialise in a specific area, for which we have a variety of complex IT support tasks
 • Development: in addition to mentoring, we regularly attend external and internal training sessions to help build our knowledge; we spend 10% of our time learning and trying new things.
 • Career development: we help you develop your career with a structured career ladder, objectives and assessments.
 • Flexible work schedule and opportunities for home office: work-life balance is an important issue for us, so we offer flexible work schedule and home office opportunities for our employees.
 • Bonus, cafeteria, Medicover health insurance, Employee Assistance Program
 • Regular team-building events
 • Dog-friendly workplace

Jelentkezés a pozícióra

Drop files here or click to uploadMaximum allowed file size is 128 MB.
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

Adatvédelmi tájékoztató